Bạn đang ở đây

Một phần lý giải vì sao đầu tư giao thông theo hình thức PPP vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án lớn.

14:46 - 07/11/19

"Có nhiều người giật mình cho rằng có vẻ các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ bộ vào Việt Nam. Nhưng đôi khi những thông tin không có sự phân tích rõ ràng sẽ không thể thấy được vấn đề thực chất", GS.TSKH Nguyễn Mại nhận định.

16:37 - 27/12/16

Kỷ yếu 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

16:36 - 27/12/16

Nghị quyết ngày 29/8/2013 của Thủ tướng Chính phụ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

16:35 - 27/12/16

Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 7/2014, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1,004 tỷ USD; 2 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 337 tỷ VNĐ, thực hiện xác nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44 tỷ VNĐ.

16:34 - 27/12/16

Những tháng đầu năm 2014, Hàn Quốc đã thay thế Nhật Bản để trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều dự báo cho thấy, Hàn Quốc sẽ giữ vững ngôi vị nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong năm 2014.

16:32 - 27/12/16

Tính riêng từ 1/1/2014 đến 15/12/ 2014, Thái Lan có 35 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt khoảng 149 triệu USD. Ngoài ra, có 13 dự án của Thái Lan tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 55 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của Thái Lan trong 12 tháng năm 2014 đạt 205 triệu USD, đứng thứ 13 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm nay.

16:30 - 27/12/16

Trong năm 2014 Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 505 dự án cấp mới 179 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 7,32 tỷ USD chiếm 36,2% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam