Bạn đang ở đây

Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club)

14:41 - 04/11/16

Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club)

14:40 - 04/11/16

Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014

14:40 - 04/11/16

Danh sách Ban kiểm tra Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)

14:39 - 04/11/16

Hiệp hội Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của Bên Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh và đại diện các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và của các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế...

14:39 - 04/11/16

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)

10:23 - 04/11/16

Tạp chí Nhà Đầu Tư là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, là cơ quan báo chí đa phương tiện gồm báo in và báo điện tử.

10:22 - 04/11/16

Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư

10:22 - 04/11/16

Đại hội III HIệp hội DNĐTNN – 13/3/2010

10:22 - 04/11/16

Đại hội II HIệp hội DNĐTNN – 16/3/2007

10:20 - 04/11/16

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004